Toshiba Teli 相机

Toshiba Teli 相机


产品简介


Toshiba Teli相机产品从接口上分有CXP、USB3、GIGE、Camera Link四类,

像素数量从40万到6700万,根据像素数不同帧率从15帧到523帧。

产品体积小,重量轻,品质高,更适合于设备集成。产品应用


机器视觉人工智能
Toshiba Teli 相机Toshiba Teli 相机

Toshiba Teli 相机